Arranjaments

Quan realitzem la valoració de la persona podem intervenir amb productes de suport o amb arranjaments.

Abans

Després

Abans

Després

Abans

Després

Abans

Després

Abans

Després