Formació

Mitjançant la dòcencia volem fer arribar a diferents col·lectius de professionals el treball interdisciplinari en un entorn real.

Oferim serveis de docència per ampliar el grups de professionals i familiars que puguin donar millor atenció a les persones amb dependència. Cada curs s’ajusta a les necessitats del col·lectiu a qui va adreçat.

Visita al CVI

Una oportunitat per veure i conèixer totes les ajudes i productes de suport aplicats a les diferents habitacions del pis del Centre de Vida Independent. Té una durada de 1h i es fa en grups de màxim 15 alumnes.

Taller

El taller és totalment pràctic i permet experimentar des de la vivència personal les limitacions amb que es troben les persones amb diversitat funcional. Té una durada de 2h i està pensat per màxim 12 alumnes.

Visita + Taller

En aquest cas combinem les dues opcions: una visita al Centre de Vida Independent per conèixer les solucions i un taller per posar-les en pràctica. Té una durada de 3h i són per un màxim de 12 alumnes.

Tipus de tallers:

En el taller es treballaran les activitats d’aixecar-se, vestir-se, higiene personal (dutxa/banyera), WC i higiene de tocador, cuinar, parar la taula, menjar, recollir i netejar els estris utilitzats.

El taller consistirà en dur a terme aquestes activitats amb tots els productes de suport i tot el mobiliari de fàcil accés que disposa el CVI.

Objectiu general: Adquirir coneixements dels diferents productes de suport i les adaptacions arquitectòniques i/o tecnològiques que disposa el centre per dur a terme les activitats de la vida diària.

 

El taller consistirà en dur a terme les diferents transferències que es duen a terme durant el dia en una llar, incorporant els diferents productes de suport i adaptacions existents al centre, de la mateixa manera que s’ensenyaran les diferents tècniques per fer les transferències amb ajuda de tercera persona.

Objectiu general: Adquirir coneixements de les diferents tècniques, dels productes de suport i adaptacions arquitectòniques i/o tecnològiques que disposa el centre per dur a terme les transferències i els desplaçaments.

Per a desplaçar-se entre les estances s’usaran diferents productes de suport: caminador, bastó, crossa, cadira de rodes manual i cadira de rodes elèctrica.

 

El taller consistirà en conèixer els diferents productes de suport i adaptacions de l’entorn i del material relacionats amb la comunicació.

Objectiu general: Aprendre l’ús dels productes de suport existents per ajudar en la comunicació.

Entendre les diverses situacions per decidir quins productes de suport poden ser funcionals per la comunicació.