adaptem

L'ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE LA LLAR

Fes-te la vida fàcil a casa.

La millora de l'autonomia i la seguretat a la llar

L’objectiu principal és fomentar i afavorir la millora de l’autonomia de les persones amb dependència o discapacitat. Volem facilitar una vida més autònoma, i alhora evitar la sobrecàrrega familiar. Ho fem amb la implantació de productes de suport (ajudes tècniques), tecnologia, supressió de barreres arquitectòniques, assessorament expert, estratègies… Una situació de qualitat de vida és aquella que permet que la persona desenvolupi la seva vida, amb l’esforç necessari per sentir el seu mèrit i amb les condicions suficients per fer-ho possible.

Solucions a mida sense grans inversions

En moltes ocasions,  les solucions sencilles són les més efectives. Al CVI no venem directament els productes que prescribim, sinó que tenim acords i convenis amb les ortopèdies i proveïdors, per oferir els millors preus a les persones a les que adaptem la llar. Això ens dona l’avantatge de poder oferir un servei 100% professional i independent, sense dependre de cap proveïdor en concret, i amb totes les ajudes del mercat disponibles. Al CVI, mai recomanarem productes que la persona no necessiti o que no s’adaptin a les seves necessitats. 

Escut social per als més vulnerables

Realitzar l’Adaptació Funcional a les llars amb famílies més vulnerables és una part fonamental de la tasca que realitza el CVI. Per fer-ho, necessitem la col·laboració de tota la societat: Els ciutadans i ciutadanes, les organitzacions socials, les empreses i les administracions públiques. Fes que el món sigui més just i ajudan’s a innovar en el camp social, per poder aportar una millor atenció integral a les persones que més ho necessiten. 

Els estudis sobre l'Adaptació Funcional a la Llar

Una de les principals tasques que es realitzen al CVI és la sensibilització de la problemàtica, i posar en relleu la necessitat de que l’Adaptació Funcional de la Llar s’universalitzi i s’integri als sistemes de protecció social. Diferents estudis realitzats pel CVI en col·laboració amb centres d’investigació i universitats han demostrat que una intervenció integral, incloent l’Adaptació Funcional de la Llar, és més efectiva i eficient que l’atenció exclusiva per part de tercers. A més, s’ha demostrat la seva potència per la millora de l’autonomia, la seguretat a la llar, i la qualitat de vida, en els diferents grups de persones.