Quan realitzem la valoració de la persona podem intervenir amb productes de suport o amb arranjaments.

Abans


Després


Abans


Després


Abans


Després


Abans


Després


Abans


Després