Avís legal

Avís Legal i informació sobre les condicions d’ús del lloc web

T’agraïm que hagis decidit visitar-nos. Volem que la teva experiència en el lloc sigui el millor possible.

1. Informació Legal.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del Portal Web són:

ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT

Passeig Vall d’Hebron, 159-169 08035 BARCELONA G-64570617

Per a qualsevol dubte o consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del Tel: 93511 27 03, e-mail: cvi@cvi-bcn.org

L’accés suposa l’acceptació expressa de La persona Usuària a les presents Condicions Generals d’Ús, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense previ avís.

2. Condicions Generals d’Ús.

Les següents condicions generals regulen l’ús i accés al portal web, la finalitat és ser porta d’entrada a ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT, oferint als usuaris informació, serveis i continguts via web. A través de la pàgina web, la persona Usuària té accés a informació sobre productes i serveis específics.

La persona Usuària es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que estan accessibles, amb subjecció a la Llei i a les presents Condicions Generals d’Ús i, si escau a les condicions particulars que es puguin establir per a l’accés a determinats serveis i aplicacions, respectant en tot moment als altres Usuaris d’aquesta.

En cas d’incompliment total o parcial per la persona Usuària de les presents condicions generals d’ús, ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT es reserva el dret de denegar l’accés a sense necessitat de previ avís a la persona Usuària.

3. Obligacions generals de la persona Usuària.

La persona Usuària, en acceptar les presents condicions generals d’ús, s’obliga expressament a:

  • No realitzar cap acció destinada perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i / o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi la seva normal utilització.
  • Custodiar i mantenir la confidencialitat de les claus d’accés associades al seu nom d’usuari, sent responsable de la utilització d’aquestes claus d’accés personals i intransferibles per part de tercers.
  • No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d’altres persones Usuaries com de terceres empreses alienes a l’ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT.
  • No utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions Generals d’Ús, així com a les condicions particulars que, si escau, s’estableixin per a determinades aplicacions i / o utilitats i que resultin contraris als drets i interessos de l’ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT, els seus usuaris i / o tercers.
  • No oferir ni distribuir productes i serveis, ni realitzar publicitat o comunicacions comercials no sol·licitades a altres Usuaris i visitants de l’ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT.

La persona Usuària respondrà de tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que l’ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut d’aquestes “Condicions Generals d’Ús” o de la llei en relació amb l’accés i / o utilització de la pàgina.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial.

El lloc web, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes (inclosos textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, entre d’altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT és titular o ostenta autorització per a la seva utilització i comunicació pública dels legítims titulars d’aquestes.

La persona Usuària s’obliga a usar els continguts de forma diligent i correcta, d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic. L’ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT autoritza a la persona Usuària per a visualitzar la informació que conté aquest lloc web, així com per efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l’ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de l’ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT o dels legítims titulars d’aquestes.

La persona Usuària no està autoritzat per procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquesta web en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat.

5. Enllaços.

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines web de tercers s’han establert únicament com una utilitat per a la persona Usuària. L’ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT no és, en cap cas, responsable de les mateixes o del seu contingut.

L’ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre l’ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT i les persones o entitats autores i / o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Per realitzar enllaços amb la pàgina web serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

6. Responsabilitat.

L’ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a Internet.

L’ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

(I) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de l’ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT.

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre;

(III) Ús indegut o inadequat de la pàgina web de L’ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT.

(IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

L’ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT no és responsable ni en cap cas respondrà davant dels usuaris i a tercers sobre actes de qualsevol tercer aliè a l’ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT que comporti o pugui suposar la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció de els drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

7.- Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tota la política de tractament de dades personals la trobaràs a la Política de Privacitat, que forma part integrant d’aquestes Condicions Generals però que, per simplicitat, hem posat en un document a part: Política de Privacitat.

8. Legislació.

El present Avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. La persona Usuària, pel sol fet d’accedir a la pàgina web o obtenir la condició d’usuari registrat atorga, de manera irrevocable, el seu consentiment al fet que els tribunals competents per defecte puguin conèixer de qualsevol acció judicial derivada de o relacionada amb les presents condicions, o amb el seu ús d’aquest Lloc o la navegació realitzada pel mateix. Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions Generals, que no sigui de naturalesa essencial per a l’existència d’aquest, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les restants clàusules no es veurà afectada.