L’ASSOCIACIÓ

L’Associació per la Vida Independent és l’entitat sense ànim de lucre que ha creat i gestiona el Centre de Vida Independent. Al mateix temps, s’ocupa de tots els projectes que s’han creat al seu entorn així com dels recursos i personal necessaris per dur-los a terme.

MISSIÓ

Desenvolupar un treball assistencial amb les persones amb dependència i discapacitat, des del camp de les ajudes tècniques, la tecnologia i la domòtica des d’un model d’atenció multidisciplinària.

HISTÒRIA

L’Associació per la Vida Independent es va constituir l’any 2007 a partir de la cooperació entre la iniciativa personal (dues persones físiques lligades al món de la Medicina i de la gestió d’entitats sense ànim de lucre) i la iniciativa de dues entitats asseguradores de llarga tradició al nostre país: MUTUAM i MUTUAL MÈDICA DE CATALUNYA I BALEARS.

L’objectiu era clar: posar a disposició de les persones dependents i/o discapacitades (així com dels seus familiars o professionals que en tenen cura) una forma d’avaluar i identificar les millors ajudes tècniques per poder gaudir del major grau d’autonomia personal possible.

Des de la creació de l’AVI, es va considerar que la millor forma d’aconseguir aquest objectiu i, per tant, prestar el millor servei als usuaris, era creant un espai en el que la persona amb problemes d’autonomia personal pogués reproduir les diferents activitats de la seva vida diària i experimentar amb les ajudes tècniques disponibles.

Així doncs, durant el primer any de vida de l’Associació, l’activitat es va centrar en construir el Centre de Vida Independent, que es va inaugurar el 2 de juny del 2008, per donar resposta a aquesta necessitat i ser, a més, un centre obert als professionals, on aprendre i difondre el coneixement sobre aquestes ajudes i la problemàtica, en general, de les persones amb algun grau de dependència i a la recerca, per a obtenir el màxim de sinèrgies possibles entre els usuaris (o futurs usuaris) i els professionals que es dediquen a la investigació en aquest ram. Aquest projecte de recerca es fa, des de l’inici, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya.

En els primers anys de l’Associació per la Vida Independent, entitats com Alzheimer Catalunya Fundació, la Fundació Ictus, FATEC i Associació Superar l’ICTUS Barcelona han decidit fer-se socis de l’AVI i el 2016 va rebre el reconeixement europeu como a entitat referent en envelliment actiu i saludable de la demarcació de Barcelona.

WEB I XARXES SOCIALS