Recerca

El CVI compta  amb un laboratori de recerca per posar a l’abast dels usuaris i professionals tota la tecnologia ja disponible en el mercat o bé la que es troba en un estat de desenvolupament molt avançat, que pugui tenir aplicacions concretes a persones amb manca d’autonomia. La proactivitat en serà una característica essencial. Es fan cerques dels productes que van apareixent al mercat i que es presenten en congressos i jornades tècniques especialitzades.

El Laboratori del CVI:

Fa recerca a dos nivells: en la integració i adaptació de tecnologies existents per reduir la dependència i en la recerca i en el desenvolupament de nous productes que posteriorment es puguin comercialitzar.