Resum Històric AVI

Resum històric

L’activitat de l’Associació consisteix en posar a disposició de les persones dependents i/o amb diversitat funcional, així com dels seus familiars o professionals que en tenen cura, una forma d’avaluar i identificar les millors ajudes tècniques i/o adaptacions per poder gaudir del major grau d’autonomia personal possible. Des de la creació de l’AVI es va considerar que la millor forma d’aconseguir aquest objectiu i, per tant, prestar el millor servei a les persones usuàries de l’AVI, era creant un espai en el què la persona amb problemes d’autonomia personal per reproduir els diferents moments i les diferents activitats de la seva vida diària, per experimentar amb les diferents ajudes tècniques disponibles al mercat. Alhora es volia fer un centre obert als professionals, on aprendre i fer difusió i transmetre coneixement sobre els productes de suport disponibles al mercat. És un centre obert als professionals, on aprendre i difondre el coneixement sobre aquestes ajudes i la problemàtica, en general, de les persones amb algun grau de dependència. Paral·lelament, és un  centre  per als investigadors, per a obtenir el màxim de sinèrgies possibles entre les persones usuàries (o futures persones) i els professionals que es dediquen a la recerca en aquest ram.

OBJECTIUS SEGONS ELS ESTATUTS:

 1. Fer les valoracions individuals, mitjançant equips interdisciplinaris, de productes de suport que permetin una millor qualitat de vida a les persones dependents i/o discapacitades.
 2. Assistir i col·laborar amb entitats i/o professionals individuals en el camp de l’accessibilitat als habitatges o espais públics per persones dependents i/o discapacitades. Impartir formació a entitats d’integració social (en l’entorn de l’accessibilitat) per potenciar la seva integració laboral.
 3. Col·laborar amb entitats públiques o privades en la recerca, innovació i el desenvolupament de productes de suport, aplicacions informàtiques, robòtiques i qualsevulla que siguin valorades per l’equip tècnic de l’AVI que contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones dependents i/o discapacitades.
 4. Formar al personal que hagi d’implantar i fer el seguiment de les ajudes tècniques que utilitzin les persones dependents i/o discapacitades.
 5. La formació professional, la inserció laboral o la creació de treball en favor de les persones amb discapacitat que permeti la creació de llocs de treball per a aquelles amb la finalitat d’aconseguir, finalment, la seva integració en el mercat laboral.
 6. L’associació podrà mantenir o clausurar centres amb l’objectiu de promoure activitats assistencials, d’orientació, informació i suport a les persones dependents, als seus familiars i/o cuidadors i a totes les persones afectades.
 7. Liderar i/o participar en projectes de cooperació al desenvolupament, a nivell de l’estat espanyol o a nivell internacional, si escau, tant en l’àmbit d’assistències tècniques com en el d’implantació de projectes.
 • L’any 2008 va néixer el Centre de Vida Independent, en endavant CVI. Durant el primer any de vida de l’Associació, l’activitat es va centrar en construir el centre. Aquest es va inaugurar el juny de 2008 i des d’aleshores funciona tal i és on es desenvolupa l’activitat assistencial, docència i la recerca.
 • L’any 2008, l’AVI va ser registrada  pel  Servei d’ Inspecció  i  Registre del Departament d‘Acció Social i Ciutadania, dins la secció d’entitat privada d‘Iniciativa Social amb el n º E0 4443, en la Secció de Serveis de Suport, el CVI amb el Número de Registre:  S07226.
 • l’any 2009, la Direcció General de Recursos Sanitaris, inscriu l’AVI com a Centre autoritzat en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut amb el Codi: E08783591.
 • L’any 2009 l’AVI entra a formar part de la FEDERACIÓ ECOM, que és un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física.
 • L’any 2013 l’AVI s’incorpora com a membre de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC). És una Entitat creada l’any 1983 formada per voluntaris amb l’objectiu de promoure activitats i accions a favor de la promoció de les persones grans dins de la nostra societat.
 • L’any 2015 Alzheimer Catalunya Fundació, la Fundació Ictus i FATEC sol·liciten incorporar-se com a socis de l’AVI.
 • L’any 2016, es rep el reconeixement europeu com a entitat referent en envelliment actiu i saludable de la demarcació de Barcelona de l’EIP on AHA (entitat europea referent en l’atenció sanitària i social).
 • L’any 2017 s’incorpora com a entitat sòcia de l’AVI l’Associació Superar l’ICTUS Barcelona.
 • L’any 2008 va néixer el Centre de Vida Independent, en endavant CVI. Durant el primer any de vida de l’Associació, l’activitat es va centrar en construir el centre. Aquest es va inaugurar el juny de 2008 i des d’aleshores funciona tal i és on es desenvolupa l’activitat assistencial, docència i la recerca.
 • L’any 2008, l’AVI va ser registrada  pel  Servei d’ Inspecció  i  Registre del Departament d‘Acció Social i Ciutadania, dins la secció d’entitat privada d‘Iniciativa Social amb el n º E0 4443, en la Secció de Serveis de Suport, el CVI amb el Número de Registre:  S07226.
 • l’any 2009, la Direcció General de Recursos Sanitaris, inscriu l’AVI com a Centre autoritzat en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut amb el Codi: E08783591.
 • L’any 2009 l’AVI entra a formar part de la FEDERACIÓ ECOM, que és un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física.
 • L’any 2013 l’AVI s’incorpora com a membre de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC). És una Entitat creada l’any 1983 formada per voluntaris amb l’objectiu de promoure activitats i accions a favor de la promoció de les persones grans dins de la nostra societat.
 • L’any 2015 Alzheimer Catalunya Fundació, la Fundació Ictus i FATEC sol·liciten incorporar-se com a socis de l’AVI.
 • L’any 2016, es rep el reconeixement europeu com a entitat referent en envelliment actiu i saludable de la demarcació de Barcelona de l’EIP on AHA (entitat europea referent en l’atenció sanitària i social).
 • L’any 2017 s’incorpora com a entitat sòcia de l’AVI l’Associació Superar l’ICTUS Barcelona.