Fer-se sòcia

Socis i sòcies de l'Associació per la Vida Independent

  • ELS FONS SERVIRAN PER DONAR SUPORT A LES PERSONES SENSE RECURSOS I PER AL DESENVOLUPAMENT DELS NOSTRES PROJECTES
  • El nostre objectiu principal és el de treballar per millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència i discapacitat i pel benestar de la gent gran amb una especial problemàtica (personal, familiar o social), per millorar-ne la seva autonomia personal, l’accessibilitat i la seguretat de la seva llar, mitjançant l’assistència, assessorament  per part d’un equip multidisciplinari  que realitza una valoració de la persona i  decideix els productes de suport i adaptacions adequades a les necessitats.
  • Per altra banda és important promoure la creació de serveis i prestacions que afavoreixin la vida autònoma de les persones, i que garanteixin la seva independència i participació en igualtat de condicions en qualsevol àmbit de la vida. Impulsant iniciatives que facilitin que puguin viure, en la mesura del possible, una vida autònoma i activa. Quan aquesta no sigui possible, dotar els professionals, i també als propis cuidadors familiars d’ iniciatives que millorin l’atenció i la vida quotidiana de les persones en situació de dependència AVI dóna una alternativa a la problemàtica que pateix aquest col·lectiu i per això demana el suport de la societat, per ajudar a donar a conèixer aquests recursos i  per poder ajudar  a les persones amb escassos recursos econòmics a poder viure a casa seva amb autonomia i seguretat. Quan això no és possible ajudar al familiar i/o cuidador per evitar la seva sobrecàrrega.

Com fer-se sòcia?

1) Descarrega i omple el formulari al teu ordinador. 

2) Envia el formulari omplert i una fotocòpia del DNI a la següent adreça electrònica: cvi@cvi-bcn.org