“Una adaptació funcional a la llar és imprescindible per mantenir l’activitat de la persona mentre pugui”

Mitjançant el programa ABRIC, la Fundació Ictus i el Centre de Vida Independent (CVI) treballem conjuntament per tal que les persones que han patit un ictus tinguin suport en el retorn a casa seva, un factor molt important en la millora de la seva qualitat de vida. Entrevistem la gerent del CVI, Sandra Millet, per conèixer com ajuden les persones en el foment de l’autonomia a la llar.

Crear sinèrgies amb altres entitats com el CVI, centre referent en l’Adaptació Funcional de la Llar a Catalunya per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència, ens permet oferir una atenció integral al col·lectiu que atenem i cobrir les seves principals necessitats. Gràcies a aquesta col·laboració, el 2021 es va donar suport a 20 persones que havien patit un ictus en l’assessorament de l’adaptació de la llar. Aquesta actuació permet facilitar que la persona mantingui la seva autonomia i viure a casa seva.

Un cop el pacient o els familiars es posen en contacte amb el programa ABRIC, es fa l’entrevista d’acollida i si es detecta que hi ha una necessitat d’adaptació de la llar, tant a nivell arquitectònic com d’elements de suport, es deriven al CVI. L’equip multidisciplinar del CVI coordina la visita virtual al domicili per començar a treballar, fins i tot, abans que la persona tingui l’alta hospitalària i torni a casa.

EL CVI realitza un primer estudi de la situació de la persona per valorar si necessita productes de suport (com una barra per al llit), arranjaments i/o reformes. “De vegades, és tan senzill com canviar el llit de lloc per facilitar la mobilitat”, explica Millet.

Segons la gerent de l’entitat, “els productes de suport que més es fan servir per adaptar la llar a persones amb ictus són les barres”. Aquestes es poden utilitzar als banys, passadissos, habitacions… i facilita la mobilitat de la persona.

Sandra Millet conclou l’entrevista reivindicant la sensibilització a la societat: “Una adaptació funcional a la nostra llar és imprescindible per mantenir l’activitat de la persona mentre pugui, i cal potenciar-ho més.”

Podeu saber-ne més aquí.