Control d’entorn i comunicació mòbil

L’objectiu de la primera part va ser el de dissenyar i implementar les funcionalitats necessàries per establir la comunicació entre el dispositiu mòbil de l’usuari i els diferents sistemes de control de l’entorn.

 En la següent imatge es poden veure les diferents illes de control que actualment hi ha al CVI i la interacció que existeix amb els diferents dispositius.

Es va realitzar el següent treball:

– La implementació d’una API per al control de les diferents illes de control existents. Aquesta API permet ser utilitzada de forma fàcil per altres aplicacions i s’ha utilitzat per a la creació d’una interfície d’actuació directa per a l’usuari. En l’actualitat aquesta API controla qualsevol dispositiu que estigui connectat al bus domòtic KNX.

– La implementació d’una aplicació d’escriptori a tall d’exemple utilitzant l’API desenvolupada.

– La implementació d’una aplicació Android a manera d’exemple per controlar la casa via WiFi.

A la imatge anterior s’ha inclòs el resultat d’aquest treball, es pot observar en el requadre taronja un telèfon mòbil i un encaminador WiFi amb el qual es pot accedir al control de certs dispositius.