El centre referent en l'Adaptació Funcional de la Llar a Catalunya

A Europa, des de fà dècades, hi ha una llarga tradició de realizar l’Adaptació Funcional de la Llar per a persones amb discapacitat i/o dependencia. L’objectiu d’aquests programes és millorar l’autonomia i la seguretat de les persones a casa seva, per tal que retrasar el màxim possible l’entrada a residències, o l’assistència de persones cuidadores. L’objectiu és aportar un estil de vida actiu i de qualitat.

L’any 2008 neix a Catalunya el Centre de Vida Independent, el primer centre en realizar l’Adaptació Funcional a la Llar al territori. 

0
Anys d'experiència
+ 0
Visites realitzades des de 2007

Els primers anys de trajectòria van ser molt durs. En aquell moment, la desconeixença sobre l’Adaptació Funcional de la Llar, i la desconfiança a la innovació en materia d’assistència social, van fer que el CVI hagués de començar a realitzar la tasca asistencial sense cap ajuda externa.

Però aviat, les persones a les que s’havia realitzat l’Adaptació Funcional de la Llar, van poder demostrar que la metodología funcionava, i que aportava autonomía a les persones en les activitats del dia a dia, seguretat a la llar, i una millora generalitzada en la qualitat de vida.

Actualment, després de 14 anys de trajectòria, el Centre de Vida Independent és el centre referent en l’Adaptació Funcional de la Llar a Catalunya. Apliquem la metodología als nostres programes assistencials, per millorar l’autonomia i la seguretat de les persones amb dependència. També realitzem formació a altres centres i entitats, i impulsem la innovació i la recerca en aquest camp.

El treball assistencial que realitzem al Centre de Vida Independent ha estat avalat per estudis de diferents universitats.  La nostra tasca com a pioners en l’Adaptació Funcional de la Llar a Catalunya ha estat reconeguda per institucions molt diverses, des dels Ajuntaments del territori, agències i consorcis sanitaris, fins a la Unió Europea.

Reprodueix vídeo