AVI/CVI PARTICIPA EN EL PROJECTE D’HABITATGE PER A GENT GRAN PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT I PROMUSA

Aquest projecte  l’han realitzat PROGRESS, ETSAV (UPC) i  AVI/CVI, fent una valoració a la gent gran i els habitatges per decidir l’accessibilitat, els productes de suport, la tecnologia, l’estalvi energètic…, per millorar la seva qualitat de vida d’aquest col.lectiu.

La finalitat del present projecte, més enllà de l’estudi de necessitats i de la implementació de recursos a nivell individualitzats és la d’obtenir elements per aplicar en la construcció de les  noves promocions d’habitatges per a gent gran i valoració l’ampliació de la cartera de serveis per a la gent gran del municipi.