You are currently viewing PROJECTE D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA DOMÒTICA SENSE FILS

PROJECTE D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA DOMÒTICA SENSE FILS

Objectiu principal del projecte és el de poder disposar d’una tecnologia domòtica sense fils usable, accessible i econòmica, perquè les persones amb discapacitat i dependència puguin controlar elements de la seva llar per a possibilitar la seva autonomia i donar seguretat, així com el de disposar d’un estudi que validi i personalitzi la tipologia de domòtica sense fils usable adequat i assequible tant  per a persones amb discapacitat, com per a gent gran amb dependència, per incorporar-la en el seu domicili.