PROJECTE D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA DOMÒTICA SENSE FILS

Objectiu principal del projecte és el de poder disposar d’una tecnologia domòtica sense fils usable, accessible i econòmica, perquè les persones amb discapacitat i dependència puguin controlar elements de la seva llar per a possibilitar la seva autonomia i donar seguretat, així com el de disposar d’un estudi que validi i personalitzi la tipologia de domòtica sense fils usable adequat i assequible tant  per a persones amb discapacitat, com per a gent gran amb dependència, per incorporar-la en el seu domicili.