Projecte ASSAM

Per compensar la disminució de les capacitats físiques i cognitives com ara l’equilibri inestable, la disminució de l’ àrea visual, o la demència lleu, es desenvoluparan tres tipus de plataformes de mobilitat diferents: un caminador, una cadira de rodes i un tricicle. Per mitjà de la incorporació de les últimes tecnologies de navegació i posicionament, aquests donaran suport a la mobilitat quotidiana i a l’autonomia, tot millorant les transferències y els desplaçaments d’aquests col•lectius.

L’objectiu del projecte és desenvolupar sistemes d’ajuda modulars per a totes les plataformes que proporcionin:

– Ajuda per a la mobilitat física davant la pèrdua de la capacitat de caminar i que també animin a realitzar exercici físic.

– Ajuda cognitiva per a la pèrdua de capacitat visual i mental mitjançant el reconeixement i evitant obstacles, així com ajuda per a l’orientació i navegació.

– Suport humà trucant al servei telefònic d’atenció al client per a les adreces de ruta que hagin d’estar presents en les ajudes tècniques.

– Seguretat respecte als riscos de salut a través de la connexió amb servei telefònic d’atenció al client en cas de situacions d’emergència.

Pàgina web: http://www.assam-project.eu

                 

logo once