Torna a casa amb suport, autonomia i seguretat

Es tracta d’una experiència pilot entre diversos Centres Sociosanitaris de la província de Barcelona i l’Associació de Vida Independent (AVI). Està dirigida a persones grans ingressades en aquests centres, en règim de convalescència o de llarga estada, que han sofert un procés discapacitant i que un cop han finalitzat el procés rehabilitador han de tornar al seu domicili, havent d’afrontar que aquest no està adaptat/adequat a la nova situació personal.

El projecte porta a terme un seguit d’actuacions per tal d’afavorir al màxim la independència, l’autonomia i reduir risc d’accidents d’aquestes persones. Es realitza una valoració de necessitats de la persona i dels productes de suport o ajudes tècniques. Es realitza la prescripció, la instal · lació i la formació d’aquests productes, tenint en compte les característiques físiques i cognitives de la persona,  i si és convenient, es recullen les necessitats que pugui tenir el cuidador, amb la finalitat  que pugui  millorar les activitats de la vida diària en relació a: la mobilitat, les transferències, les activitats d’higiene personal, vestir-se, cuinar, comunicació, seguretat …

L’equip de l’AVI, és expert en discapacitat, dependència, productes de suport, tecnologia i accessibilitat i està format per: fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional i treballadora social.

Aquest programa desenvolupa una sèrie d’activitats, que es detallen a continuació:

– Visita diagnòstica / valoració (al centre sociosanitari)

– Visita al domicili

-Informe dels productes de suport i els arranjaments a introduir a la llar

– Coordinació de totes les actuacions indicades, tant de les obres com de la instal · lació dels productes de suport

– Validació de la intervenció

– Sessions d’aprenentatge sobre productes de suport

– Seguiment de la intervenció