ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB MUTUAL MEDICA

VISITA VIRTUAL PER A L’ADAPTACIÓ FUNCIONAL A LA LLAR DELS MUTUALISTES

A causa de la crisi de la Covid-19, la nostra entitat ha implementat una nova tecnologia que permet fer visites de valoració de la persona en el seu domicili de forma virtual, per part del nostre equip de professionals sanitaris i tècnics. La visita virtual es fa per poder fer una proposta d’adaptació de la llar a les persones grans amb estat de fragilitat i persones amb dependència i/o discapacitat. A partir d’aquesta visita, l’AVI fa un informe detallat dels productes de suport i/o arranjaments que la persona necessitaria per a millorar la seva accessibilitat i qualitat de vida. En definitiva, es tracta d’aconseguir que aquests col·lectius vulnerables puguin viure a casa seva amb autonomia i seguretat i, també, ajudar a la important feina que fa la persona cuidadora habitual.

QUÈ FEM?

  • La visita virtual al domicili: En aquesta visita, fem un recorregut amb la persona pel seu domicili, realitzant les activitats de la vida diària per tal de poder observar com les duu a terme i les dificultats  que presenta. S’inicia a través d’un enllaç enviat al mòbil tipus smartphone (IOS o ANDROID) de la persona o bé de la persona cuidadora, que connectarà amb el personal de l’AVI. S’estudien els diferents espais de la llar i les necessitats de la persona mitjançant una videotrucada de qualitat. S’obtenen les imatges dels aspectes més rellevants per, posteriorment, realitzar l’informe de les solucions personalitzades per millorar l’autonomia i seguretat dins l’habitatge, això també serveix per ajudar a establir les tasques que ha de fer el cuidador. Durant la videotrucada es necessita que el familiar tingui una cinta mètrica per poder mesurar alguns espais de la llar. Aquest és un punt molt important per poder donar les solucions adequades.

El programa  compleix amb la normativa actual sobre protecció de dades personals facilitant, a més, vehicles de captació de consentiments. Analitza automàticament qualsevol imatge que capta i pixela tots els rostres humans que apareixen en aquesta, de forma prèvia a la seva gravació en l’expedient.

  • L’informe: Un cop realitzada la visita virtual i obtinguda la documentació visual, el professional de l’AVI elaborarà un informe amb la prescripció dels productes de suport, on i com s’haurien de col·locar i, si és necessari, l’arranjament que s’hauria de realitzar, i consells per l’accessibilitat i seguretat dins de la llar.
Slide
Abans
Després
Slide
Abans
Després
Slide
Abans
Després
Slide
Abans
Després
previous arrow
next arrow

PROTOCOL D'INTERVENCIÓ

La petició es fa per part de la mateixa persona, familiar o cuidador:

1.Sol·licitud: La persona ha d’emplenar les dades en el següent enllaç. Posteriorment l’AVI es posarà en contacte telefònic per programar la visita virtual en coordinació amb la persona/família.

2.Visita virtual: Mitjançant un enllaç que l’AVI enviarà al telèfon smartphone de la persona, es realitzarà la visita virtual amb la persona i el familiar/cuidador al domicili connectant amb el professional de l’AVI.

  • La persona i el familiar/cuidador informa al professional de l’AVI de les dificultats més rellevants que té a la llar.
  • Es realitza la visita virtual conjunta al domicili on es van revisant i gravant les estances per a poder valorar la persona realitzant les activitats de la vida diària. El familiar/cuidador, amb una cinta mètrica, mesura alguns elements de l’habitatge que anem indicant (per exemple, el llit o la dutxa).
  •  El professional de l’AVI recull tota la informació en la fitxa de valoració.                        

3.Informe: Des de l’AVI es fa un informe amb les solucions proposades: els productes de suport per instal·lar o els arranjaments a realitzar. Aquest informe  s‘enviarà per mail a la persona o familiar/cuidador.