PROGRAMA VIURE A CASA AMB SUPORT

Aquest programa,  vol donar resposta a les demandes de les persones grans o amb discapacitat,  que presenten dificultats per viure a casa seva i realitzar les activitats de la vida diària i amb manca de recursos econòmics de la demarcació de Barcelona. Oferir  l’assessorament i la intervenció amb visites de valoració al CVI i a la llar de la persona, visites d’aprenentatge i seguiment de les intervencions, tant en productes de suport com  d’ accessibilitat a la llar, per garantir que s’han millorat  les habilitats de l’usuari, la seguretat i l’autonomia, així com facilitar  la descàrrega familiar i /o dels cuidadors.

Inici: 1/01/2013

Finalització: 31/12/2013

El programa compta amb el suport de:

Sin título

Deixeu un comentari