LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA (FATEC) COL·LABORA EN EL PROJECTE D’INVESTIGACIÓ EUROPEU ASSAM

Per desenvolupar aquest  projecte,  el CVI  ha demanat la col·laboració de FATEC  per realitzar  les proves amb el prototip. Hi participaran 40 persones voluntàries dels Casals de Gent, coordinats pel  Sr. Francesc Fernández i Simó. President de Barcelona i Barcelonès de FATEC.

Deixeu un comentari