L’Obra Social ”la Caixa” atorga una subvenció a l’AVI per al programa “PER UN ENVELLIMENT ACTIU AUTÒNOM I SEGUR”

El programa que durem a terme a l’AVI inclou un seguit d’actuacions encaminades a difondre l’envelliment actiu i a oferir una formació específica sobre prevenció, seguretat i autonomia personal adreçada a persones grans amb dependència, patologia crònica, persones que hagin patit un accident vascular cerebral o similars. Degut a les necessitats que presenta aquest col·lectiu, la nostra entitat durà a terme diferents tipus de formació. En primer lloc s’organitzaran unes JORNADES DE DIFUSIÓ SOBRE L’ENVELLIMENT ACTIU, en què s’oferirà als assistents la possibilitat d’inscriure’s als tallers monogràfics, segons les inquietuds i necessitats de cadascú. Els tallers que proposem són els següents: 1) taller de prevenció/ seguretat a la llar. 2) taller d’autonomia personal i prevenció del deteriorament. 3) taller de cuina adaptada. 4) taller d’informàtica adaptada. El nostre objectiu central és impulsar l’envelliment actiu de les persones grans a fi de millorar la seva qualitat de vida i com a mitjà per a eradicar l’exclusió social.

Nota de premsa

Deixeu un comentari