EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, ATORGA A LA NOSTRA ENTITAT UNA SUBVENCIÓ AMB CÀRREC A L’IRPF 2013

El Ministerio de Sanidad, ha atorgat una subvenció econòmica, amb càrrec a l’IRPF, al Programa d’Adaptació Funcional a la Llar, que està duent a terme la nostra entitat amb col.laboració amb l’Ajuntament de Barcelona. Aquest programa ajudarà a millorar la qualitat de vida de les persones grans i amb discapacitat de Barcelona.

 

Deixeu un comentari