EL DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RECOLZEN EL PROGRAMA VIURE A CASA AMB SUPORT AUTONOMIA I SEGURETAT

El projecte que els presentem, VIURE A CASA AMB SUPORT AUTONOMIA I SEGURETAT, és el tercer anys que la Diputació de Barcelona recolza aquest projecte que,  dona  resposta a les demandes de les persones grans o amb discapacitat,  que presenten dificultats per viure a casa seva i realitzar les activitats de la vida diària i amb manca de recursos econòmics. Oferir a aquest col•lectiu, l’assessorament d’intervenció amb visites de valoració al CVI i a la llar de la persona, visites d’aprenentatge i seguiment de les intervencions, tant en productes de suport com  d’ accessibilitat a la llar, per garantir que s’han millorat  les habilitats de l’usuari, la seguretat i l’autonomia.  Totes aquestes intervencions no tindran cap cost econòmic per a la persona i/o família. Aquest projecte s’emmarca dins els objectius específics de la convocatòria de l’apartat e) Activitats que fomentin l’autonomia personal, l’envelliment actiu i el suport a les famílies cuidadores de persones dependent.

Aquest any continua havent la demanda d’aquest servei, per aquest motiu  sol•licitem a  la Diputació de Barcelona una subvenció econòmica que sufragi una part d’aquest servei social amb els objectius de:

Millorar la qualitat de vida de la persona amb dependència o amb discapacitat  de la demarcació de Barcelona, a la pròpia llar i la integració social en l’entorn comunitari.

Objectius complementaris:

•    Fomentant l’autonomia i independència

•    Incrementant  la seguretat, confiança i autoestima dels usuaris

•    Mantenint  o millorar l’estat físic i de salut

 

benestar_h3_ori

admin-ajax

Deixeu un comentari