LA FUNDACIÓ CARMEN I MA. JOSÉ GODO, ATORGA UNA SUBVENCIÓ A LA NOSTRA ENTITAT PER AL PROGRAMA D’ADAPTACIÓ FUNCIONAL A LA LLAR 2014

La Fundació Carmen i Ma. José Godó, ha atorgat a la nostra entitat una subvenció econòmica per al Porgrama d’Adaptació Funcional a la Llar  2014. L’ajut anirà destinat a persones grans amb dependència i discapacitat sense recursos econòmics que viuen soles a la ciutat de Barcelona.

 

Deixeu un comentari