LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS I AVI SIGNEN UN CONVENI DE COL.LABORACIÓ

Les àrees de col·laboració que s’han establert són les següents:

a)    Activitats de Formació en les àrees d’expertesa d’ambdues entitats, (formació universitària, formació contínua, en acció social i formació contínua en el lleure) formació que podrà ser impartida tant entre les dues entitats com a tercers, i que podrà ser feta per cadascun dels membres individualment o de manera conjunta.

La promoció d’activitats acadèmiques, mitjançant :

  • Pràctiques d’estudiants.
  • Treballs de fi de grau.
  • L’organització i/o participació en seminaris, conferencies, congressos, jornades ,cursos o accions divulgatives .
  • Visites dels alumnes al centre AVI.

b)    Prestació de serveis mutus en les àrees d’expertesa d’ambdues entitats, realitzats tant entre les dues entitats com a tercers, i que podran ser fets per cadascun dels membres individualment o de manera conjunta.

c)    Activitats d’Assessorament en les àrees d’expertesa d’ambdues entitats, que podran realitzar-se tant entre les dues entitats com envers tercers, i que podrà ser feta per cadascun dels membres individualment o de manera conjunta.

d)    Participació conjunta en projectes de Recerca, Desenvolupament o d’Innovació (R+D+i) en les àrees d’expertesa d’ambdues entitats i que puguin venir des de qualsevol àmbit (encàrrecs, projectes locals, autonòmics, espanyols o europeus, per iniciativa pròpia, etc….)

Deixeu un comentari