LA FUNDACIÓ ONCE DÓNA SUPORT AL PROJECTE ASSAM

La Fundació ONCE ha atorgat a la nostra entitat una subvenció econòmica per al projecte d’Investigació ASSAM ( Assistants for Safe Mobility). També està subvencionat per la Unió Europea i el Ministerio de Industria y Turismo.
RESUM DEL PROJECTE: Es tracta de compensar la disminució de les capacitats físiques i cognitives com ara l’equilibri inestable, la disminució de l’ àrea visual, o la demència lleu, es desenvoluparan tres tipus de plataformes de mobilitat diferents: un caminador, una cadira de rodes i un tricicle. Per mitjà de la incorporació de les últimes tecnologies de navegació i posicionament, aquests donaran suport a la mobilitat quotidiana i a l’autonomia, tot millorant les transferències y els desplaçaments d’aquests col•lectius.
L’objectiu del projecte és desenvolupar sistemes d’ajuda modulars per a totes les plataformes que proporcionin:
– Ajuda per a la mobilitat física davant la pèrdua de la capacitat de caminar i que també animin a realitzar exercici físic.
– Ajuda cognitiva per a la pèrdua de capacitat visual i mental mitjançant el reconeixement i evitant obstacles, així com ajuda per a l’orientació i navegació.
– Suport humà trucant al servei telefònic d’atenció al client per a les adreces de ruta que hagin d’estar presents en les ajudes tècniques.
– Seguretat respecte als riscos de salut a través de la connexió amb servei telefònic d’atenció al client en cas de situacions d’emergència.

Realitzat per:
Alemanya: German Research Center for Atitificial Intelligence (DFKI GmbH), Humanelektronic GmbH, Johanniter-Unfall-Hilfe EV i Neustria mobile solutions GmbH.
Holanda: La Universitat de Utrech School of the Arts, End-user OrganisationStichingBartiméus Accessibility.
Espanya: La Universitat Politècnica de Catalunya, Ecobike, SL, Lifantevehiches SA i el Centre de Vida Independent.
Coordinador:
Professor Dr. BerndKrieg-Brückner

jaune

aal_logo

E

Deixeu un comentari