INICI DEL PROGRAMA D’ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE LA LLAR 2015, ADREÇAT A PERSONES GRANS AMB DEPENDÈNCIA I DISCAPACITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONA

El programa consisteix en dur a terme diferents intervencions al domicili de les persones grans amb dependència i / o amb discapacitat per millorar aspectes com les condicions d’habitabilitat, d’autonomia personal i l’accessibilitat, així com la seguretat. Es prioritza aquells casos de persones que viuen soles o amb un altre persona dependent, amb escàs suport social i recursos econòmics limitats. AVI és l’encarregada de fer un estudi i valoració individualitzada i personalitzada de les necessitats de cada persona i de dissenyar i executar diverses obres per facilitar l’autonomia de la persona a casa seva; com ara la col·locació de passamans, rampes … i altres adaptacions que permetin la mobilitat de la persona. Es realitza una visita al Centre de Vida Independent, ubicat a la seu de l’associació, a fi de poder valorar, provar i comprovar  que els productes de suport (ajuts tècnics) i / o adaptacions per a la llar prescrites són adequades i que compleixen amb l’objectiu de millorar l’ autonomia personal i la seguretat de la llar. També es valoren els productes de suport per a la descàrrega del cuidador. Les intervencions no tenen cap cost econòmic per al beneficiari.

 

Compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres entitats públiques i privades.

Deixeu un comentari