La Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, ha atorgat a la nostra entitat una subvenció per al desenvolupament d’un projecte de cooperació amb Xile.

CVI/ abril 21, 2015/ Notícies/ 0 comments

La Diputació ha aprovat  el projecte d’Assistències tècniques per al desenvolupament de l’Acció  anomenada “Transferència de coneixement del Programa d’Adaptació Funcional a la Llar a la Comuna de Puente Alto” de  Santiago de Xile.

Es tracta de fer un intercanvi i la transferència de coneixement per elaborar un pla de acció a Puente Alto, amb la finalitat de realitzar un estudi de implementació del projecte que s’ha realitzat a la ciutat de Barcelona, per valorar si el seu país està interessat i existeix la necessitat de establir aquest programa. Es donarà formació al personal de serveis socials que tenen cura de les persones grans amb dependència i discapacitat  i explicarà als seus actors les especificacions i processos  necessàries per dur-ho a terme.

Responsable de projecte: Associació per la Vida Independent

Socis del projecte:

–  Comuna de Puente Alto, Santiago de Xile

– L’Institut Municipal de Serveis Socials i Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona

–  Ortopèdia Muévete y Accede S.L.

–  Sr. Josep Lifante

Share this Post

Leave a Comment