La Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, ha atorgat a la nostra entitat una subvenció per al desenvolupament d’un projecte de cooperació amb Xile.

La Diputació ha aprovat  el projecte d’Assistències tècniques per al desenvolupament de l’Acció  anomenada “Transferència de coneixement del Programa d’Adaptació Funcional a la Llar a la Comuna de Puente Alto” de  Santiago de Xile.

Es tracta de fer un intercanvi i la transferència de coneixement per elaborar un pla de acció a Puente Alto, amb la finalitat de realitzar un estudi de implementació del projecte que s’ha realitzat a la ciutat de Barcelona, per valorar si el seu país està interessat i existeix la necessitat de establir aquest programa. Es donarà formació al personal de serveis socials que tenen cura de les persones grans amb dependència i discapacitat  i explicarà als seus actors les especificacions i processos  necessàries per dur-ho a terme.

Responsable de projecte: Associació per la Vida Independent

Socis del projecte:

–  Comuna de Puente Alto, Santiago de Xile

– L’Institut Municipal de Serveis Socials i Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona

–  Ortopèdia Muévete y Accede S.L.

–  Sr. Josep Lifante

Deixeu un comentari