MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014

Us presentem la memòria de la nostra entitat, on hi ha representades les activitats assistencials, formatives i d’investigació  corresponents a l’any 2014.

Els resultats que a continuació es detallen se sustenten sobre la base del compromís que hem adquirit els qui diàriament fem realitat  l ‘ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT, i no és un altre que la millorar  l’autonomia personal i la seguretat  de la persona  amb dependència i discapacitat.  Precisament, durant l’any 2014 s’ha continuat treballant intensament en el desenvolupament de diferents iniciatives per assolir-ho.

Aprofitem per expressar el reconeixement a totes aquelles institucions, entitats,  empreses i persones que, any rere any, ens ofereixen el seu ajut i el seu suport en la consecució dels nostres objectius.

 

Memòria d’activitats 

BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS 2014

Deixeu un comentari