LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE: VIURE A CASA AMB SUPORT AUTONOMIA I SEGURETAT 2015

El projecte dóna resposta a les demandes de les persones grans i de persones amb discapacitat (sobrevinguda o adquirida) de la demarcació de Barcelona, que presenten dificultats per viure a casa seva i realitzar les activitats de la vida diària i amb manca de recursos econòmics, oferint al  col•lectiu un seguit d’intervencions: assessorament,  visites de valoració al CVI i a la llar de la persona, visites d’aprenentatge i seguiment,  tant en productes de suport com  d’ accessibilitat, per contribuir a millorar   l’autonomia personal i possibilitar  la descàrrega familiar i / o dels cuidadors  donant  seguretat a la llar  i poder evitar la institucionalització.

Deixeu un comentari