LA FUNDACIÓ CELSO COSTA ATORGA UNA SUBVENCIO PER AL PROGRAMA D’ADAPTACIÓ FUNCIONAL A LA LLAR 2015

La Fundació CELSO COSTA,  ha atorgat una subvenció econòmica per  adquirir i col·locar productes de suport a 25 persones grans amb  dependència i/o  discapacitat  de la ciutat de Barcelona, amb manca de recursos econòmics,  per millorar l’autonomia personal, l’accessibilitat i la  seva seguretat a la llar. També ajudaran a la descàrrega del familiar i/o cuidador.

 

Redux Associacio Vida Independent

Deixeu un comentari