MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015

Ens complau poder presentar la Memòria d’Activitats de l’AVI  corresponent a l’exercici de l’any 2015. Un any caracteritzat per un canvi de govern intern i l’inici de la pràctica d’una nova Junta Directiva amb molta iniciativa i il·lusió per aconseguir grans reptes, entre els quals ha estat la modificació dels estatuts, la creació d’un consell d’experts, per disposar d’un òrgan que assessor en temes d’estratègia i futur que tinguin a veure, la millora de la qualitat,  la innovació, la formació i la visibilitat.

Una  altra  iniciativa  ha  estat  la  incorporació  de  socis  d’entitats  de  l’àmbit  de  la discapacitat,   la   dependència   i   de   gent   gran,   per   tal   de   poder   col·laborar   més estretament  en  la  promoció  d’activitats  i  accions  que  afectin  més directament  a aquests col·lectius. També s’ha incorporar la figura  de soci com a persona física.

No  voldríem  acabar  sense  expressar  el  reconeixement  a  totes  aquelles  institucions, empreses i persones que, any rere any, ens ofereixen el seu ajut i el seu suport en la consecució de l’ objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones i que en nom del  col·lectiu al qual representem  us volem donar les gracies!

Memòria d’activitats 2015

Resultats enquesta de satisfacció de  l’assistència 

Resultats enquestes de satisfacció de la formació

Balanç i compte de resultats 2015

Deixeu un comentari