LA FUNDACIÓ ONCE ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE D’INVESTIGACIÓ PER A L’IMPLEMENTACIÓ DE LA PLATAFORMA EKAURI

Ekauri vol permetre que les persones puguin estar el màxim temps vivint a casa seva. Per tant, per definició, Ekauri seria una solució diferent a l’opció d’un cuidador durant les 24 hores del dia o d’una residència. No cal esmentar, que un cuidador durant les 24 hores o una residència no serà sempre reemplaçable per Ekauri. Es tracta d’ una eina per millorar la seguretat de les persones a casa seva i per allargar la independència dels seus usuaris. Aquesta eina, permetria als cuidadors o persona a càrrec fer un seguiment no intrusiu sobre l’activitat general del dia a dia de l’usuari. En mitjançant aquest recull d’informació general que Ekauri podria observar irregularitats que puguin representar un perill per a la usuari i avisar al cuidador o persona a càrrec. Aquestes irregularitats podrien ser: – Sortides massa llargues. – Sortides de nit. – Inactivitat dins de casa. – Canvis clars preocupants en el patró de vida. Aquest projecte ha estat el fruit d’una llarga investigació. I després d’un llarg període de proves, es vol adaptar el gran mercat. Ekauri ha basant els seus esforços fins ara en la identificació i classificació de les dades per oferir un seguiment vàlid i informatiu.
És a causa d’aquesta necessitat d’oferir un servei útil, i s’ha fet amb al col·laboració amb la Fundació Alzheimer Catalunya  per valorar les seves necessitats més primordials i efectuar una implementació completa del servei Ekauri.

descarga-1

I el suport de : 

ONCE

Deixeu un comentari