MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016

Benvolguts amics i col·laboradors, ens plau presentar un cop més la memòria anual de l’AVI, on es recullen els principals programes, projectes i accions que hem dut a terme al llarg de l’any 2016.

En aquest document s’exposa, de forma resumida, tota l’activitat realitzada al llarg d’aquest any, així com, els esdeveniments més destacats.

S’han ampliat els serveis assistencials i formatius adreçats  a persones amb discapacitat. S’ha obtingut també un reconeixement europeu en la tasca que estem desenvolupant, sent entitat  referent de l’envelliment actiu i saludable  de la província de Barcelona.

Per altra banda, durant l’any hem estat treballant en defensa de l’eficàcia, l’eficiència i la transparència en la gestió, per tal de satisfer, d’una banda, les necessitats i expectatives de les persones  usuaris i usuàries i per altra la dels treballadors i treballadores  per a  consecució de la missió, visió i valors de l’entitat.

En nom del col·lectiu que atenem, volem donar les gràcies aquelles entitats públiques, fundacions privades i persones físiques, ja que han permès amb la seva col·laboració i suport,  realitzar la tasca presentada i que no es altra que la de crear una societat més justa,  una societat de persones per a les persones.

Enllaç a la MEMORIA 2016

BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS 2016 2015

Deixeu un comentari