PLA ESTRATÈGIC DE L’ENTITAT

MISSIÓ: L’ AVI té com a principal finalitat desenvolupar un treball assistencial amb les persones amb dependència i discapacitat, des del camp de les ajudes tècniques, la tecnologia i la domòtica des d’un model d’atenció multidisciplinària.

VISIÓ: Volem que l’AVI sigui una entitat de referència en l’atenció a persones amb dependència, discapacitat i gent gran, així com en la formació dels professionals i en l’experiència, qualitat i excel·lència de servei.

VALORS : El RESPECTE al col•lectiu que atenem i les seves famílies així com als companys. Aquest respecte es manifesta amb professionalitat i en la il•lusió que posem en la nostra tasca. La FLEXIBILITAT i l’adaptació a les necessitats de la demanda, amb capacitat innovadora. L’ ÈTICA i l’alta professionalitat al treball desenvolupat. Transparència en les nostres actuacions i en les pràctiques de bon govern. L’ HONESTEDAD en vers la comunitat a la qual servim.

Deixeu un comentari