La Generalitat de Catalunya, a través de l’IRPF’07, ha atorgat a l’AVI dues subvencions: 1) Manteniment del PDFLL 2018. 2) Renovació de l’equipament del CVI

Els projectes que han obtingut les subvencions són els següents:

  • MANTENIMENT DEL PROGRAMA D’ADAPTACIÓ FUNCIONAL A LA LLAR 2018, adreçat  a persones grans amb dependència i discapacitat de la ciutat de Barcelona.  El programa consisteix en dur a terme diferents intervencions al domicili de les persones  per millorar aspectes com les condicions d’habitabilitat, d’autonomia personal i l’accessibilitat, així com la seguretat. Es prioritza aquells casos de persones que viuen soles o amb un altre persona dependent, amb escàs suport social i recursos econòmics limitats. L’ AVI és l’encarregada de fer un estudi i valoració individualitzada i personalitzada de les necessitats de cada persona i de dissenyar i executar diverses obres per facilitar l’autonomia de la persona a casa seva; com ara la col·locació de passamans, rampes … i altres adaptacions que permetin la mobilitat de la persona.

 

  • ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC, DOMÒTIC I PRODUCTES DE SUPORT PER A LA VALORACIÓ AL CVI. Com a centre pioner valorador de persones amb discapacitat i gent gran, és imprescindible  tenir actualitzat l’equipament tecnològic-domòtic i  els productes de suport.

Deixeu un comentari