INICI DEL PROGRAMA D’ADAPTACIO FUNCIONAL A LA LLAR 2014

El mes de febrer es va iniciar el programa que  consisteix en dur a terme diferents intervencions en el domicili de les  persones grans amb dependència i/o discapacitades per millorar aspectes com les condicions  d’habitabilitat, d’autonomia personal i l’accessibilitat, així com la seguretat. S’adreça a persones  grans majors de 65 anys amb dificultats per la realització de les activitats de la vida diària, i es prioritza aquells casos de persones que viuen soles o amb un altre persona dependent, amb  escàs suport social i recursos econòmics limitats de la ciutat de la  Barcelona.  L’entitat és l’encarregada de fer un estudi i valoració individualitzat de les necessitats de cada  persona i de dissenyar i executar diverses obres per facilitar l’autonomia de la persona a la  seva pròpia llar, com col·locació de passamans, rampes i d’altres adaptacions que permetin la  mobilitat de la persona, i si s’escau diferents tipus d’arranjaments. En aquells casos que la situació de la persona usuària ho permeti, se li oferirà realitzar una  visita al Centre de Vida Independent, situat a la seu de l’associació, a fi de poder valorar in situ,  els tipus de productes de suport (ajuts tècnics) i/o arranjaments per la llar que poden servir per  millorar la seva autonomia personal en el seu domicili. Les intervencions  no tenen  cap cost econòmic per al benecifiari. 

Compta  el suport de l’Ajuntament de Barcelona. 

I  d’altres entitats publiques i  privades

 

Deixeu un comentari