COMUNICAT DE PREMSA DE L’ACTE CELEBRAT EL DIA 26 DE FEBRER AL CASAL DEL METGE

LOGOTIPS AVI, AJUNTAMENT, UB I RISCKCENTER

EN COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

L’Associació per la Vida Independent presenta el programa d’adaptació funcional de la llar per a persones grans de Barcelona

S’ha creat un indicador d’autopercepció del grau de dependència per avaluar les millores d’autonomia que experimenta el pacient després de facilitar-li productes de suport o l’adaptació de la seva llar.

26 de febrer de 2014

Avui a la seu de Mutual Mèdica, l’Associació per la Vida Independent (AVI) ha presentat el programa d’adaptació funcional de la llar per a persones grans de la ciutat de Barcelona.

Aquest programa, desenvolupat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB) i l’Ajuntament de Barcelona, té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones grans, majors de 65 anys, que viuen de forma autònoma.

Concretament, el programa selecciona persones grans que tenen dificultats de mobilitat a casa seva o que tenen un risc elevat de perdre autonomia i esdevenir dependents. L’AVI els hi fa una valoració, adaptant l’habitatge per tal de millorar la seva situació.

A més, aquest programa ha permès valorar l’impacte d’aquestes millores de l’habitatge en cada individu, mitjançant un estudi elaborat per l’equip de recerca de la UB, Riskcenter. Un dels objectius d’aquest estudi ha sigut la creació d’un indicador d’autopercepció de la dependència com a instrument per avaluar el grau de millora d’autonomia després de la intervenció.

D’altra banda, el programa ha posat de manifest la importància, cada vegada major, d’aquest tipus d’iniciatives per millorar la qualitat de vida de la gent gran, ja que el progressiu envelliment de la població, a conseqüència de l’augment de l’esperança de vida, condueix a tenir un major nombre de persones amb certs graus de dependència.

Ha inaugurat la sessió el Sr. Àngel Miret, gerent de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, que ha deixat pas a la presentació del programa a càrrec de la Sra. Sandra Millet, responsable de Gestió del Centre de Vida Independent (CVI) de l’AVI, de la Sra. Lluïsa Pla, coordinadora assistencial del CVI, i la Sra. Matilde Brotons, responsable del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Barcelona.

La Dra. Mercedes Ayuso, en representació del grup de recerca de la UB, ha fet la presentació de l’estudi economètric destacant la qualitat de les dades treballades així com els bons resultats obtinguts. La cloenda ha recaigut sobre el Sr. Eladi Torres, director de Serveis Generals i Planificació Territorial, de l’Institut de Serveis Socials, Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament.

La recerca duta a terme ha comptat amb el suport del programa RecerCaixa. Per l’edició del llibre El programa “Adaptació funcional de la llar de les persones grans i/o dependents” durant l’any 2012: avaluació del seu impacte social i econòmic” s’ha comptat també amb l’ajut de la Fundació Vila Casas.

Recordem que l’AVI és l’entitat promotora del CVI, centre on es realitzen les valoracions personals per millorar l’autonomia personal de les persones.

 Comunicat

 FOTOGRAFIES DE L’ACTE

2014-02-26 11.12.34 2

foto 3 3 foto 2 2014-02-26 10.39.592014-02-26 11.14.35 2 2014-02-26 11.13.15 2 2014-02-26 11.12.55 2

Deixeu un comentari