LA FUNDACIÓ PER A LA TERCERA EDAT CELSO COSTA, ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER AL PROGRAMA D’ADAPTACIÓ FUNCIONAL A LA LLAR 2014

La Fundació per a la Tercera Edat Celso Costa, ha atorgat una subvenció per al Programa d’Adaptació Funcional a la Llar 20114.  Amb aquesta subvenció, es podran beneficiar  30 persones grans amb dependència o discapacitat de la ciutat de Barcelona amb manca de recursos.

Nueva imagen

FOTO TELÈFON

Deixeu un comentari