EL CVI COL·LABORA EN LA CREACIÓ DEL CENTRE D’INICIATIVES PER A LA FORMACIÓ, L’OCUPACIÓ I L’ACCESSIBILITAT, QUE ESTÀ DESENVOLUPANT L’ASSOCIACIÓ CENTRE PONT DEL DRAGÓ. AQUEST PROJECTE COMPTA AMB EL SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.

El Centre de Vida independent col·labora en la creació del CENTRE D’INICIATIVES PER A  LA FORMACIÓ, L’OCUPACIÓ I L’ACCESSIBILITAT ( Servei de Teràpia Ocupacional, amb  Servei Ocupacional d’Inserció)  mitjançant  conveni de col.laboració  signat entre  l’Associació Centre Pont del Dragó. i l’AVI.

El projecte  compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Sig_Compacta_RODONA-DIN_A4-COLOR-ALTA

Deixeu un comentari