L’ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT (AVI) HA OBTINGUT 1 ESTRELLA, COM A ENTITAT REFERENT DE LA UNIÓ EUROPEA D’ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE (EIP ON AHA)

L’Associació per la Vida Independent (AVI) ha estat guardonada  per la Comissió Europea amb  1 ESTRELLA,  dins la  Convocatòria de 2016 Llocs de Referència de la cooperació d’innovació europea sobre envelliment actiu i saludable, premiant el nostre compromís  d’ajudar a fomentar la innovació en aquest camp. Els resultats de la revisió han estat validats per un grup d’experts independents de la Comissió Europea i de l’EIP on AHA.

La Comissió Europea va llançar fa uns anys la iniciativa EIP on AHA (European Innovation Partnership on Active Health Ageing), on l’objectiu és incrementar en 2 anys la vida saludable de les persones grans d’europa mitjançant:

  • La millora de l’estat de salut i la qualitat de vida dels ciutadans, especialment els més grans;
  • Mantenir la sostenibilitat a llarg termini i l’eficiència dels sistemes d’atenció sanitària i social; i millorar la competitivitat de la indústria europea

L’envelliment actiu i saludable és un repte compartit per tots els països europeus que ofereix una oportunitat a Europa per destacar-se  com a líder mundial capaç de proporcionar respostes innovadores. Es tracta d’iniciar un seguit d’activitats de suport per ajudar els llocs de referència, estimulant l’intercanvi d’experiències, la promoció de la formació tècnica i la transferència de pràctiques innovadores, així com mostrar  l’excel·lent treball que estan duent a terme els  llocs  de referència.

Anunci oficial

Pàgina web de l’EIP ON AHA 

Llistat d’entitats guardonades 

Deixeu un comentari