L’AVI ha sortit com a entitat referent a l’ estudi sobre “ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE LA COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN EUROPEA SOBRE EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y SU IMPACTO EN ESPAÑA. LOGROS Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PERÍODO 2016-2020”

L’ “ Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Instituto de Salud Carlos III  del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad” ha realizat  un estudi sobre: ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE LA COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN EUROPEA SOBRE EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y SU IMPACTO EN ESPAÑA. LOGROS Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PERÍODO 2016-2020.

La nostra entitat, com a referent dins d’aquest àmbit surt en  l’apartat  Annex 1. on  hi ha el resum de les activitats que realitzen les entitats de referència  espanyoles  2016.

Com a conclusions de l’estudi diu que:

  1. EL EIP on AHA constitueix una estratègia europea de gran impacte a Espanya basada en necessitats contrastades rellevants que aporten solucions al problema del canvi demogràfic i l’avanç tecnològic.
  2. EL EIPonAHA suposa un marc d’aprenentatge i d’oportunitats per a millorar la implementació de la innovació a Espanya.
  3. Millorar la coordinació i comunicació a nivell nacional dels RS és possiblement un dels instruments que probablement impactin més en la implementació de l’estratègia.
  4. Cal l’alineament de les polítiques dels diferents sectors que impacten en l’envelliment actiu i saludable, per millorar la implementació de la innovació tecnològica i organitzativa i actuar en la transformació sociosanitària adequadament.
  5.  Cal actuar en les barreres de la implementació de la innovació amb una actuació contundent i decidida almenys en el que sustenti la coproducció amb els usuaris, pacients i professionals.
  6. És essencial implementar mecanismes homogenis de monitorització i avaluació que assegurin la translació del coneixement i la transformació
    sociosanitària basada en evidències.

Enllaç a la publicació: 

 

 

Deixeu un comentari