LA FUNDACIO ONCE ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A LA VALIADACIÓ DE CAMINADORS MOTORITZATS

L’i-Walker es basa en un caminador estàndard de 4 rodes amb una sèrie de sensors iactuadors integrats en la seva estructura. Les manetes tenen uns sensors de forces, capaços de mesurar la força aplicada a cada mà en els eixos X, Y i Z (forcesd’empenta, lateral i suport respectivament). A més, es poden detectar els moments en què l’usuari està usant el fre manual. Les rodes del darrere tenen un motor cadascuna per assistir a l’usuari en situacionsdeterminades ia més mesuren la odometría del caminador. També es poden mesurar les forces normals aplicades amb uns sensors situats a la part posterior del caminador.
Els professionals del CVI, juntament amb els enginyers de la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la UPC, han realitzar d’estudi i proves amb els usuaris.
L’objectiu de l’estudi és construir un banc de dades a partir de la interacció entre els usuaris i l’i-Walker. En un estudi previ s’ha comprovat que les dades recollides per l’i-Walker permeten identificar diferents característiques del pas de l’usuari i per tant predir si una persona gran presenta més riscos de caiguda. La nostra hipòtesi és que l’i-Walker pot esdevenir una eina personalitzada d’ajuda a la mobilitat gràcies a la definició de perfils d’usuari.

Deixeu un comentari