L’ASSOCIACIÓ SUPERAR L’ICTUS BARCELONA VA SIGNAR L’ACORD DE FORMALITZACIÓ COM A SOCI DE L’AVI

El dia  13 de setembre,  es va  formalitzar la incorporació   com a  soci  de l’AVI de  l’Associació Superar l’Ictus Barcelona.

Com a representant de Superar l’Ictus Barcelona,  va signar la Secretaria de l’entitat la  Sra. Martha Möller Soler  i com a representant de l’AVI la gerent la Sra. Sandra Millet i Pi-Figueras.

L’ASSOCIACIÓ SUPERAR L’CTIUS BARCELONA,  té com a objectius princiapals:

  • Ajudar a les persones que han patit un ictus en algun moment de la seva vida i a les seves famílies, per tal d’ajudar los a millorar la seva qualitat de vida.
  • Establir amb aquestes persones un compromís d’atenció, proximitat i continuïtat. Recolzar i tenir cura deis associats que formen part de l’ Associació per oferir una millor  qualitat de vida i millors serveis.
  • Sensibilitzar a la ciutadania de la importància de tenir coneixement de la malaltia
  • Promoure la coordinació entre altres associacions i entitats
  • Portar a terme projectes conjuntament amb altres associacions

Fotografies de l’acte:

Deixeu un comentari