La Ramon Molinas Foundation patrocina un programa d’investigació impulsat per l’Associació per la Vida Independent i per l’Eurecat (Centre Tecnològic de Catalunya), amb la col·laboració del Servei d’Atenció Directa de la Fundació Alzheimer Catalunya.

L’objectiu de la col·laboració és desenvolupar i consolidar eKauri, una plataforma de teleassistència domiciliària innovadora integrada en el paradigma de la salut preventiva i predictiva que té la finalitat de millorar la seguretat i l’autonomia de les persones grans, del col·lectiu de persones amb discapacitat i d’aquelles persones que tenen qualsevol tipus de dependència i que viuen soles, d’una forma no intrusiva.

eKauri és Big Data aplicat a la teleassistència domiciliària. El sistema està format per un conjunt de sensors de presència, il·luminació i temperatura que monitoritzen l’actitud, el comportament i els hàbits dels beneficiaris del servei per identificar i preveure pautes de conducta inusuals d’una forma passiva, automàtica i en temps real. Les dades registrades són emmagatzemades al núvol, on són recuperades, processades i analitzades. eKauri permet personalitzar l’atenció i activar alertes amb l’objectiu de mantenir informats als cuidadors.

El sistema mostra un seguiment complet dels beneficiaris, estudiant les seves hores de són, registrant la freqüència d’ús del bany o traçant el patró d’utilització de la cuina. D’aquesta manera, per exemple, si un beneficiari deixa d’anar a la cuina el cuidador rep un avís per tal que analitzi si està abandonant els seus hàbits alimentaris.

Enllaç