LA FUNDACIÓ RAMON MOLINAS PATROCINA LA INVESTIGACIÓ REALITZADA PER L’AVI QUE EXPLOTA EL BIG DATA PER MILLORAR LA TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

eKauri monitoritza el comportament de les persones dependents que viuen soles per identificar i preveure pautes de conducta inusuals d’una forma passiva, automàtica i en temps real.

La Ramon Molinas Foundation patrocina un programa d’investigació impulsat per l’Associació per la Vida Independent i per l’Eurecat (Centre Tecnològic de Catalunya), amb la col·laboració del Servei d’Atenció Directa de la Fundació Alzheimer Catalunya.

L’objectiu de la col·laboració és desenvolupar i consolidar eKauri, una plataforma de teleassistència domiciliària innovadora integrada en el paradigma de la salut preventiva i predictiva que té la finalitat de millorar la seguretat i l’autonomia de les persones grans, del col·lectiu de persones amb discapacitat i d’aquelles persones que tenen qualsevol tipus de dependència i que viuen soles, d’una forma no intrusiva.

eKauri és Big Data aplicat a la teleassistència domiciliària. El sistema està format per un conjunt de sensors de presència, il·luminació i temperatura que monitoritzen l’actitud, el comportament i els hàbits dels beneficiaris del servei per identificar i preveure pautes de conducta inusuals d’una forma passiva, automàtica i en temps real. Les dades registrades són emmagatzemades al núvol, on són recuperades, processades i analitzades. eKauri permet personalitzar l’atenció i activar alertes amb l’objectiu de mantenir informats als cuidadors.

El sistema mostra un seguiment complet dels beneficiaris, estudiant les seves hores de són, registrant la freqüència d’ús del bany o traçant el patró d’utilització de la cuina. D’aquesta manera, per exemple, si un beneficiari deixa d’anar a la cuina el cuidador rep un avís per tal que analitzi si està abandonant els seus hàbits alimentaris.

Enllaç

Deixa un comentari