FORMACIÓ ACREÇADA ALS ALUMNES D’ INSTITUTS DE SECUNDÀRIA DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG I GRAU SUPERIOR D’INTEGRACIO SOCIAL, ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE BARCELONA -IMEB-

Pensem que formació que dóna el CVI  és necessària  perquè dona la possibilitat  practicar els coneixements adquirits i per augmentar la consciència dels alumnes dels IES que cursen Cicle mitjà i superior d’Integració Social, Atenció Sociosanitària,… en temes relacionats amb discapacitat i la dependència, i com millorar la seva autonomia personal. Donar a conèixer els productes de suport que hi han al mercat per a facilitar la realització de les activitats de la vida diària. Aportar coneixements útils per a l’avaluació sobre factors facilitadors de l’entorn físic en el qual la persona realitza regularment les activitats bàsiques de la vida diària.

Els objectius de la formació són:

  • Donar resposta a la demanda de formació vivenciada per part estudiants dels Instituts de Secundària de Barcelona de Cicles formatius en relació a l’atenció a les persones amb discapacitat, i donar formació complementària vivenciada.
  • Donar coneixements de les dificultats que es troben les persones amb diferents patologies a l’hora de dur a terme les transferències, els desplaçaments i la sedestació per tal de trobar diferents propostes i/o solucions que permetin a la persona ser la més autònoma possible.

Tipus de formació subvencionada l’IMEB:

  1. VISITA AL CVI:

Es fa un recorregut per totes les habitacions del pis i es veuen i comenten les ajudes per cada cas.

Durada: 1 hora.

El grup és màxim de 15 alumnes més professor.

  1. TALLERS

Els tallers són una bona eina formativa perquè els alumnes exercitin els aprenentatges permetent-los desenvolupar competències professionals. Pensats per a grups de màxim 12 alumnes i tenen una durada de 2 hores. Són totalment pràctics i els permet experimentar des de la vivència les limitacions amb què es troben les persones amb diversitat funcional.

Hi ha tres tipus de tallers:

  • Activitats de la vida diària
  • Transferències, sedestació i desplaça-ments.
  • Comunicació

 

Amb el suport de 

Deixeu un comentari