PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017

Benvolguts amics i col·laboradors, ens plau presentar un cop més  la memòria anual de l’AVI, on es recullen els principals programes, projectes i accions que hem dut a terme al llarg de l’any 2017.

En aquest document s’exposa, de forma resumida, tota l’activitat realitzada al llarg d’aquest any, així com els esdeveniments més destacats.

Hem seguit ampliant els serveis assistencials i formatius adreçats a persones amb discapacitat. També hem col·laborat en la creació de l’EIP on AHA català.

Per altra banda, durant aquest any hem seguit treballant en defensa de l’eficàcia, l’eficiència i la transparència en la gestió, per tal de satisfer, d’una banda les necessitats i expectatives de les persones usuàries i per l’altra la dels treballadors i treballadores per a consecució de la missió, visió i valors de l’entitat.

En nom del col·lectiu que atenem, volem donar gràcies a aquelles entitats públiques, fundacions privades i persones físiques, que ja han permès amb la seva col·laboració i suport, realitzar la tasca presentada i que no és altra que la de crear una societat més justa, una societat de persones per a les persones.

MEMORIES_CVI_2017

BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS 2017

ESTADISTIQUES FORMACIÓ 2017

 

Deixeu un comentari