JA HA SORTIT LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES PUA (Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat 2018)

Us comuniquem que s’ha obert la convocatòria per a la Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) 2018 publicada el 15 de juny en el DOGC l’ordre TSF/64/2018, de 7 de juny.

El termini de presentació de sol·licituds i la documentació necessària és de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. És a dir del 16 de juny al 16 d’agost del 2018.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari de sol·licitud que es pot obtenir a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o a través d’Internet, a l’apartat:

Formularis i documentació del web del Departament (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis)

Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat)

Tràmits del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat)

Oficines amb registre on poder presentar la sol·licitud: http://treballiaferssocials.gencat.cat/registres

Informació, tràmits i sol·licitud 2018:  http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-del-Programa-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA

Us adjuntem  els enllasos de l’ordre de convocatòria, el full de sol·licitud i el catàleg de productes.

Ordre 2018

Sol·licitud PUA 2018

Catàleg PUA 2018

Deixeu un comentari