L’AVI HA ESTAT DONADA D’ALTA AL REGISTRE DEL BALANÇ SOCIAL. JA PODEM ENSENYAR EL COR!!

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) és una organització formada per més de 300 sòcies. Defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris que funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació.

ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES
BASADA EN LA COOPERACIÓ I EL BÉ COMÚ.

L’economia solidària contempla una nova forma de produir, distribuir i consumir, i representa una alternativa viable i sostenible per satisfer les necessitats individuals i globals.

El balanç social compleix dos objectius en clau de sector de l’Economia Social i Solidària El primer és l’obtenció d’una base estadística anual en relació als indicadors del balanç, cosa que permet anar configurant una comptabilitat (social i ambiental) agregada del sector a través de la publicació de l’informe de l’estat del Mercat Social català.

La segona gran funció és la de donar accés al Mercat Social, ja que fer-lo obre la porta a entrar en aquest àmbit socioeconòmic: les empreses i organitzacions que el fan seran reconegudes “públicament” al catàleg d’aquesta mateixa pàgina. Per accedir al catàleg hi ha una modalitat bàsica de balanç social composat per una bateria reduïda d’indicadors.

Per més informació:

Balanç Social

Deixeu un comentari