L’AJUNTAMENT DE BARCELONA MITJANÇANT L’IMEB, HA SUBVENCIONAT EL PROJECTE “APROPEM-NOS A LA DISCAPACITAT I A LA SEVA AUTONOMIA”

Es tracta d’un formació adreçada als Instituts de Secundària de la ciutat de Barcelona d’Atenció Sociosanitària dels Cicles formatius: Atenció a la Dependència, d’Integració Social, etc.

Pensem que aquesta formació que dóna el CVI  imprescindible per practicar els coneixements adquirits i per  augmentar la consciència del participant sobre qüestions de discapacitat i la comunitat de persones amb dependència i discapacitat. Però també sobre l’ autonomia personal que faciliten determinats productes de suport directament relacionats amb la realització de les activitats de la vida diària i coneixements útils per a l’avaluació sobre factors facilitadors de l’entorn físic en el qual la persona realitza regularment les activitats bàsiques de la vida diària. Apropar-los a una realitat, en molts casos desconeguda a aquest grup de joves,  facilitant  el coneixement del que suposa el dia a dia per una persona amb dependència i/o  discapacitat funcional com:

Vivènciar de les dificultats que es troben les persones amb diferents patologies alhora de dur a terme les transferències, els desplaçaments i la sedestació per tal de trobar diferents propostes i/o solucions que permetin a la persona ser el més autònoma possible.
Aprendre l’ús dels productes de suport existents per ajudar en la comunicació, tenint en compte les limitacions amb les que es troben les persones amb diversitat funcional.
Els tallers que es realitzen són:  mobilitat, transferències, sedestació,  AVD i Comunicació.

TIPUS DE FORMACIÓ

Amb el suport de

Deixeu un comentari