El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Diputació de Barcelona, han atorgat una subvenció per al programa: VIURE A CASA AMB SUPORT AUTONÒMIA I SEGURETAT

El projecte “VIURE A CASA AMB SUPORT AUTONOMIA I SEGURETAT, dona resposta a les demandes de les persones amb dependència i/o amb discapacitat,  que presenten dificultats per viure a casa seva i realitzar les activitats de la vida diària.

VIURE A CASA AMB SUPORT CONTÉ DUES ACCIONS :

  1. Assistencial
  2. Tallers amb suport per a persones amb discapacitat i/o dependència sobreving

1, ASSISTENCIAL: El servei ofereix l’estudi de les limitacions funcionals de les persones usuàries, amb l’objectiu de facilitar l’autonomia, l’accessibilitat i la seguretat de la persona al seu domicili. Consisteix en la instal·lació i la capacitació en l’ús de productes de suport, i arranjaments/adaptacions a la llar per millorar aspectes com:

  • Autonomia personal i / o accessibilitat
  • Seguretat
  • Cuidar al cuidador i cuidadora  (descàrrega familiar)

2. TALLERS

Aquesta acció va adreçada a persones que han patit  una discapacitat sobrevinguda i estan en una situació de dependència,  que han tornat  a casa seva  i han continuar  el seu procés rehabilitador i habilitador, que tenen dificultats alhora de realitzar diferents activitats de la vida diària, la comunicació, mobilitat,  etc

admin-ajax

Deixeu un comentari